Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe i naprawcze to szereg zasad i norm, dotyczących postępowania upadłościowego i naprawczego. Są tu zawarte między innymi reguły postępowania przy dochodzeniu roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników czy przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością.

Postępowanie upadłościowe prowadzone przez kancelarie specjalizujące się w tym zakresie polega w głównej mierze na likwidacji majątku dłużnika, który na drodze ugody ma stanowić choćby częściową spłatę zaciągniętego zobowiązania.

 

Co oferujemy w sprawie postępowania upadłościowego?