Doradztwo Prawne Kielce

Wybierz specjalizację która cię interesuje:

Prawo gospodarcze

Do założenia własnej działalności niezbędny jest nie tylko dobry pomysł i kapitał początkowy. Niezwykle istotna będzie również znajomość prawa gospodarczego. Jest to zbiór odgórnie przyjętych norm, których celem jest regulacja statusu prawnego przedsiębiorców oraz zawiązywanych przez nich w ramach prowadzonej działalności stosunków prawnych. W prawie gospodarczym występują najczęściej dwie strony  – przedsiębiorca oraz konsument.

Prawo gospodarcze jest bardzo zawiłą dziedziną nauki, która nie dla każdego jest jasna i zrozumiała. Na szczęście nie jest to zbyt duży problem w obecnych czasach. Decydując się na prowadzenie własnej działalności, chcąc sprawować kontrolę nad tym czy działania z nią związane będą przebiegały zgodnie z zapisami prawa, warto wybrać dobrą kancelarię, prowadzoną przez specjalistów, przed którymi prawo gospodarcze nie ma najmniejszych tajemnic. Dzięki wsparciu specjalisty działalność będzie prowadzona zgodnie z przepisami, a brak wiedzy prawnej u przedsiębiorcy nie będzie stanowił dla niego poważnego problemu.

Uścisk dłoni współpraca

Prawo Podatkowe

Prawo podatkowe jest bardzo złożonym systemem, z którego trudnościami muszą mierzyć się nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne nie prowadzące swojej działalności. Choć prawo to dość precyzyjnie określa zobowiązania podatkowe podatników, płatników i inkasentów, to jednak zasad i stawek jest tak dużo, że naprawdę bardzo ciężko jest się w tym wszystkim odnaleźć na tyle, by nie popełnić przy rozliczeniu błędów, które mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do naszego działania w obrębie prawa podatkowego, należy udać się do dobrej kancelarii prawnej, specjalizującej się w tej dziedzinie wiedzy. W tym miejscu można otrzymać nie tylko fachowe doradztwo, ale również pomoc na wypadek prowadzonego postępowania przed organem administracji. Dodatkowo skorzystać można również z pomocy przy planowaniu podatków, analizie audytów prawnych, analizie zasadności naliczania zobowiązań podatkowych czy dotyczących ceł lub prawa dewizowego.

Informacje o kancelarii prawnej BCF Kielce

Prawo budowlane

Prawo budowlane oraz rynek nieruchomości – to dwa obszary, na których przepisy zmieniają się dynamicznie, tak że czasem jest dość ciężko być zawsze na bieżąco z ich modyfikacjami. To dziedzina bliska nie tylko przedsiębiorcom działającym w branży, ale również zwykłym ludziom, którzy, choć nie zawsze są tego świadomi, to z prawem budowlanym i przepisami dotyczącymi nieruchomości spotykają się niemal codziennie.

Ze względu na duże potrzeby pomocy społeczeństwu w zakresie prawa budowlanego, kancelarie swoje usługi kierują zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Decydując się na współpracę ze specjalistą z dziedziny prawa budowlanego, można liczyć przede wszystkim na:

– pomoc w dochodzeniu praw do własności nieruchomości,

– pomoc w konstruowaniu i opiniowaniu wszelkiego typu umów dotyczących budowy,

– wsparcie prawne dla architektów i projektantów.

Oczywiście zakres działania jest bardziej obszerny – w celu zasięgnięcia większej ilości informacji warto skontaktować się z kancelarią.

Doradztwo w zakresie ochrony przed nieuczciwym dłużnikiem

Prawo administracyjne

Czym zajmuje się prawo administracyjne? Najprościej można powiedzieć, że jego głównym i najważniejszym zadaniem jest regulacja wszystkich zadań, jakie są wykonywane dla dobra publicznego przez organy administracji publicznej czy jednostki wchodzące w skład samorządów terytorialnych. Tak naprawdę można stwierdzić śmiało, że jest to jedna z najważniejszych dziedzin prawa, regulująca wiele aspektów życia społecznego.

Ze względu na złożoność zasad i przepisów prawa administracyjnego, w wielu przypadkach niezbędne jest wsparcie kancelarii prawnej, specjalizującej się w tej dziedzinie. Kiedy taka pomoc jest niezbędna? To przede wszystkim sytuację, gdy dochodzi do przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego czy wywłaszczenie nieruchomości. Specjalista z prawa administracyjnego będzie potrzeby również przy sporządzaniu opinii prawnych, konsultacji dotyczących skutków decyzji administracyjnych, przygotowywaniu pism czy środków zaskarżeń. Oczywiście to tylko niektóre sytuacje, tak naprawdę specjaliści od prawa administracyjnego mają o wiele szerszy zakres kompetencji.

Usługi radcy prawnego w Kielcach

Prawo bankowe

W teorii banki powinny być instytucjami zaufania publicznego. Niestety nie zawsze tak jest, choć ich działalność regulowana jest przez prawo bankowe, to jednak nie zawsze jego zasady przestrzegane są w taki sposób, w jaki powinny. Dodatkowym problemem jest to, że często dochodzi do kradzieży kart płatniczych czy pieniędzy z konta, choć w teorii nie powinno do tego dojść, jeżeli właściciel konta nie dokona autoryzacji przeprowadzanej transakcji. Prawo bankowe jest bardzo złożone, podobnie jak wszystkie procedury i procesy wykonywane przez bank każdego dnia. W takim razie gdzie szukać pomocy, gdy w wyniku nieautoryzowanej transakcji znikają pieniądze z konta czy dochodzi to innej sytuacji, która jest jawnym naruszeniem bezpieczeństwa finansowego klienta banku?  W takim przypadku warto udać się do kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie bankowym. Tam można uzyskać fachową pomoc w rozwiązaniu problemu, z którym przeciętny człowiek bez znajomości zawiłości prawa bankowego nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie.

Spotkanie w kancelarii prawnej

Prawo karne

Prawo karne obejmuje szereg kwestii związanych z konsekwencjami za dokonanie czynów zabronionych przez prawo. Wyróżnić można tu prawo karne materialne, procesowe oraz wykonawcze. Dodatkowy podział dotyczy uwzględnienia szkodliwości czynu. Tu prawo karne podzielić można na prawo normujące czyny o niewielkim stopniu szkodliwości społecznej oraz prawo normujące czyny o większej szkodliwości społecznej.

Kancelarie specjalizujące się w prawie karnym stawiają sobie za zadanie obronę interesów swoich klientów, oskarżonych o popełnienie przestępstwa podlegającego karze. W wielu problematycznych kwestiach służą radą i pomocą, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, reprezentują stronę na postępowaniu sądowym. Decydując się na uzyskanie wsparcia w problemach z prawem karnym, można liczyć również na sporządzanie pism i przygotowanie środków odwoławczych do wszystkich instancji zajmujących się postępowaniem sądowym, co pozwala walczyć o sprawiedliwość nawet jeżeli w pierwszej instancji zapadł wyrok skazujący.

Usługi windykacji należności

Prawo procesowe

 

Prawo procesowe jest szeregiem norm odpowiadających za normalizację zasad postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej. Ze względu na specyfikę przepisów, które reguluje, często prawo procesowe określa się również mianem formalnego.

Jest to gałąź przepisów, która najczęściej dotyczy przedsiębiorców wdających się w sporty ze swoimi kontrahentami. W takich przypadkach rola kancelarii jest niezwykle istotna. I to nie tylko w przypadku, gdy dojdzie do sądowej batalii, ale przede wszystkim na etapie negocjacji – dla wielu spółek sprawa sądowa może być prawdziwym obciążeniem wizerunku, co przełoży się na zmniejszenie sukcesów finansowych związanych z prowadzoną działalnością.

Nie jest to jednak jedyny obszar związany z prawem procesowym, w którym nieoceniona jest pomoc kancelarii w tym zakresie. Po więcej informacji najlepiej udać się do prawnika, specjalizującego się w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem procesowym/formalnym.

Doradztwo prawne i podatkowe

Prawo upadłościowe

 

Prawo upadłościowe i naprawcze to szereg zasad i norm, dotyczących postępowania upadłościowego i naprawczego. Są tu zawarte między innymi reguły postępowania przy dochodzeniu roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników czy przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością.

Postępowanie upadłościowe prowadzone przez kancelarie specjalizujące się w tym zakresie polega w głównej mierze na likwidacji majątku dłużnika, który na drodze ugody ma stanowić choćby częściową spłatę zaciągniętego zobowiązania.

Wbrew często słyszanej opinii postępowanie upadłościowe ma nie tylko chronić interesy wierzycieli, ale również przedsiębiorcy. Jeżeli jest taka możliwość, podejmowane są kroki mające na celu ochronę prowadzonej przez niego działalności. Jeżeli nie jest to możliwe, postępowanie przebiega tak, by zabezpieczyć roszczenia wierzycieli, ale bez wpędzania zadłużonego przedsiębiorcy w długi i zobowiązania, których nie będzie w stanie uregulować przez bardzo długi czas.

Praca w kancelarii prawnej

Prawo autorskie

Prawo autorskie jest zbiorem praw przysługujących autorowi  dzieła (lub stronie do tego uprawnionej), które dają mu możliwość samodzielnego decydowania o jego eksploatacji i czerpaniu z tego tytułu korzyści finansowych. Jest to prawo określane zarówno przez przepisy polskie, jak i międzynarodowe ustawy.

Pomoc kancelarii prawnej zajmującej się prawem autorskim będzie niezwykle przydatna nie tylko przy ochronie praw do dóbr intelektualnych, ale również w sytuacjach, gdy dojdzie to rozpowszechniania dzieła i czerpania korzyści finansowych przez osobę, które nie ma do tego uprawnień.

Na jakie usługi można jeszcze liczyć, zgłaszając się do kancelarii specjalizującej się w prawie autorskim? Pomoc specjalisty w tym przypadku dotyczy również:

– sporządzania opinii i analiz z zakresu prawa autorskiego,

– pomocy w uzyskaniu licencji,

– ochrony przed zarzutami prawa karnego wiążącymi się z naruszeniem praw autorskich.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji warto skontaktować się bezpośrednio z kancelarią.

Kancelaria Prawna Kielce Doradztwo