wywiad gospodarczy Kielce

Usługi wywiadu gospodarczego

Niejednokrotnie równie ważną kwestią co właściwa analiza prawna danego stanu faktycznego jest precyzyjna analiza powiązań gospodarczych i finansowych pomiędzy osobami fizycznymi i lub podmiotami gospodarczymi, a co za tym idzie weryfikacja Państwa potencjalnych kontrahentów.

Truizmem jest stwierdzenie, że podjęcie jakiejkolwiek decyzji biznesowej powinno odbywać się w oparciu o szereg dostępnych informacji. Im więcej ich bowiem posiadamy tym mniejsze ryzyko nietrafnej decyzji. Ma to szczególne znaczenie podczas takich procesów jak fuzje i przejęcia spółek, zorganizowanych zespołów danego przedsiębiorstwa czy poszczególnych składników majątkowych służących lub mających służyć w prowadzeniu działalności gospodarczej.


Usługi wywiadu gospodarczego w kielcach

Dzięki dostarczanym przez nas informacjom będą Państwo otrzymywać niejednokrotnie kluczowe dane na temat wybranego podmiotu czy istotnych osób funkcjonujących w jego strukturze. Niewątpliwie te dane będą wspierać trafność decyzji oraz ograniczać potencjalne, często specyficzne ryzyko związane z takimi operacjami jak procedury due diligence, poszukiwanie majątku ukrytego przez dłużnika lub jego kontrahentów, analiza związków i interesów gospodarczych, unikanie tzw. sieci podmiotów powiązanych, a co za tym idzie ryzyka tzw. karuzel VAT. Zdarza się, że podczas tego procesu wychodzą na jaw zupełnie nowe okoliczności – przykładowo ustalenie ryzykownych powiązań osobowo – kapitałowych pomiędzy dostawcami i odbiorcami określonych rodzajów produktów i usług czy wykonawcami i inwestorami w ramach danego procesu inwestycyjnego. To zaś wyklucza bezpieczeństwo i stabilność obrotu gospodarczego.

Co świadczymy w ramach wywiadu gospodarczego?

W ramach wywiadu gospodarczego rozpoznajemy, identyfikujemy i ewentualnie wykluczamy niejednokrotnie spotykanego w prowadzeniu biznesu, konfliktu interesów, niewidoczne w pierwszym momencie czy świadomie ukrywane powiązania biznesowe. Ustalamy również strukturę finansowania podmiotów gospodarczych.

Bardzo często mają miejsce również sytuacje gdy podmioty mające zamiar nawiązać stałą współpracę czy pozyskać zyskowne kontrakty, wprowadzają w błąd co do swojej sytuacji finansowej czy rzeczywistych możliwości operacyjnych. Po wdrożeniu procedur sprawdzających możemy wyeliminować ryzyko nawiązania współpracy z podmiotem o niepewnym standingu finansowym.

W tym zakresie współpracujemy również ze specjalistami w dziedzinach branży IT oraz prawa podatkowego i audytu finansowego.