Windykacja należności Kielce

Postępowanie egzekucyjne

Część Państwa kontrahentów nieuregulowane płatności traktuje jako tani kredyt finansujący ich codzienną działalność gospodarczą. Skutkiem tego jest oczekiwanie na upomnienie ze strony wierzyciela odnośnie uregulowania wymagalnej płatności, skrupulatnie przy tym wykorzystując jego brak. To samo tyczy się sytuacji kiedy tzw. dokumenty sprzedażowe nie dotarły lub zostały błędnie wystawione. Do rzadkości nie należą również sytuacje w których dłużnik powołuje się na niesprzyjającą sytuacje rynkową, która rzekomo zaburza jego płynność finansową.

Mając na względzie, iż nawet najskuteczniej przeprowadzone postepowanie sądowe jest często jednym z etapów do zabezpieczenia i pełnej realizacji interesów naszych klientów, nasza Kancelaria wspiera Państwa także w posądowej egzekucji przysługujących należności, oferując pakiet usług w zakresie:

Usługi windykacyjne kielce

W takiej sytuacji niezbędnym staje się podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do windykacji Państwa należności. W ramach naszej specjalizacji świadczymy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (odzyskiwania należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w negocjacyjnych procesach windykacji przesądowej, a także dochodzenia roszczeń na etapie postępowania sądowego, a następnie posądowej windykacji komorniczej.

Zapewniamy wyspecjalizowaną i skuteczną obsługę klientów zmierzającą zarówno do terminowego uzyskania należności, mając na względzie oczywiście zachowanie możliwie jak najlepszych relacji z Państwa kontrahentami, jak również podjęcie działań zdecydowanych działań w ramach windykacji komorniczej.

Firma windykacyjna kielce

Przeprowadzamy przy tym zabezpieczanie roszczeń wierzyciela, w ramach tzw. postępowań zabezpieczających, które nie zostały jeszcze co prawda stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, ale ich pozostawienie bez stosownego zabezpieczenia (np. poprzez zajęcie ruchomości, wierzytelności przysługujących dłużnikowi z rachunku bankowego, udziałów w spółce z.o.o czy innych praw majątkowych) narazi wierzyciela na brak możliwości zaspokojenia się z majątku nieuczciwego dłużnika.

Nasza oferta w zakresie windykacji należności kierowana jest przede wszystkim do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których dotychczasowe próby polubownego dochodzenia, przysługujących im należności, okazały się nieskuteczne, jak również dla tych którzy są zainteresowani rozpoczęciem procesu systematycznego odzyskiwania należności.