Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Niejednokrotnie w swojej praktyce spotykamy się z sytuacjami, gdy nasi klienci doświadczają straty z powodu zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (nieruchomości lub rzeczy ruchomej), ale także uszkodzeń ciała wskutek błędu lekarskiego czy wypadku komunikacyjnego bądź też szkody w majatku prowadzonej działalności gospodarczej wskutek niewałściwego wykonania umowy przez kontrahenta. Wchodząc naprzeciw takim sytuacjom, w zakresie naszej działaności zajmujemy się obsługą spraw odszkodowawczych min. z tytułu:

Sprawy sądowe o odszkodowanie

Co oferujemy w zakresie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie?