Prawo administracyjne

Tym, co wyróznia prawo administracyjne na tle innych norm z zakresu prawa cywilnego jest władczy charakter decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej i samorządowej wobec podmiotu prywatnego. Z kolei możliwość stosowania środków przymusu administracyjnego wiąże się często z zaburzeniem równowagi w stosunkach między podmiotami obrotu gospodarczego i organami administracji państwowej. Wychodząc naprzeciw potrzebie ochrony interesów naszych klientów oferujemy:

Co oferujemy w zakresie: prawo administracyjne?

Doradztwo prawne kancelaria prawna