Czym jest pieczęć prewencyjna ?

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna jest informacja umieszczaną na fakturze, która wskazuje potencjalne skutki w przypadku braku zapłaty należności wynikającej z treści faktury. W zdecydowanej większości przypadków takim skutkiem jest przekazanie przez wierzyciela (wystawce faktury) profesjonalnej firmie windykacyjnej po upływnie terminu płatności danej faktury.

Bezspornie umieszczenie wzorca pieczęci na fakturze lub innym dokumencie wpływa motywująco na dłużnika, który będzie starał się uregulować swoje zobowiązania względem wierzyciela jak najszybciej, aby uniknąć postępowania związanego z windykacją jego zobowiązań. Tym samym używanie pieczęci prewencyjnej zdecydowanie przyczynia się do zmniejszenia liczby nieterminowo regulowanych zobowiązań pozwalać na utrzymanie większej płynności finansowej prowadzonej przez Państwa firmy.

Pieczęć prewencyjna warto umieszczać na dokumentach w postaci:

 • Faktur
 • Not odsetkowych
 • Pism upominawczych
 • Wezwaniach do zapłaty
 • Innych dokumentach potwierdzających wierzytelność (bilanse, zestawienia płatności)

 

Podstawowe korzyści płynące z zastosowania pieczęci prewencyjnej to w szczególności:

 • Zastosowanie taniego i skutecznego narzędzia do dyscyplinowania kontrahentów co terminowego regulowania zobowiązań wobec Państwa firmy
 • Świadomość nieuchronnych konsekwencji dla kontrahentów, którzy widzą ja na Państwa oficjalnych dokumentach, związanych z nieterminowym regulowaniem płatności lub ich brakiem
 • Niejednokrotnie jest tanim środkiem zapobiegawczym przed nierzetelnymi kontrahentami
 • Mobilizacja kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań w krótszej perspektywie czasowej i poprawa płynności finansowej Państwa przedsiębiorstwa
 • Wzmocnienie wizerunku Państwa firmy jako dobrze zorganizowanego podmiotu gospodarczego powierzającego obsługę swoich spraw finansowych profesjonalnym i wyspecjalizowanym podmiotom
 • Lepsze zarządzanie czasem i znaczące ograniczanie strat, wynikających z nieskutecznych prób odzyskania wierzytelności

   

Ponadto zastosowanie pieczęci indykacyjnej będzie czytelnym sygnałem ostrzegawczym przed zlekceważeniem, zaniechaniem lub celowym odwlekaniem terminu płatności przez podmioty prowadzące współpracę z Państwa firmą. Umieszczenie pieczęci prewencyjnej na Państwa dokumentach firmowych to również wyrażenie zdecydowanej postawy wobec dochodzenia swoich wierzytelności w drodze współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną.

Oczywiście żadna pieczęć windykacyjna nie zagwarantuje 100 % skuteczności w zabezpieczeniu Państwa przedsiębiorstwa przed nierzetelnym kontrahentem albo nieterminowym uregulowaniem należności wynikającej z określonego dokumentu sprzedaży, ale z cała pewnością znacząco ograniczy ten odsetek, umożliwiając Państwu skupienie się na pozostałych, nie mniej istotnych aspektach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Udostępnij:

Więcej artykułów

Polska firma w Niemczech

Polska firma w Niemczech – Poradnik od A do Z

Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców, ze względu na silną i stabilną gospodarkę oraz duży potencjał rynku. Niemcy są jednym

Szybki kontakt